Laisvosios prekybos galimybės,

Prezidentė su Europos Komisijos nare taip pat kalbėjosi apie galimą ES bendradarbiavimą su Eurazijos ekonomine sąjunga. Laisvoji prekyba, kuri remiasi laissez faire doktrina, suformuluota fiziokratų fiziokratizmas idėjų, A. Kol Rusija taiko ekonominį embargą ES ir Rytų partnerystės šalims, tęsia agresiją Ukrainoje ir pažeidinėja tarptautinius prekybos susitarimus, tol konstruktyvus bendradarbiavimas su šia šalimi ir jos sukurta ekonomine sąjunga nėra įmanomas. Veikiau nutiks priešingai, kai nukentės tiek asmenų privatumas, tiek darbo teisės.

Apie autorių laisvóji prekýba, valstybės valstybių grupės tarptautinės prekybos politikos forma, kuriai būdingas valstybės nesikišimas į šalies užsienio prekybą verslui naudojantis tarptautinio darbo pasidalijimo teikiamais pranašumais. Darbo tarptautinis pasidalijimas leidžia šalies verslininkams specializuotis gaminti tuos produktus, kurių gamybai jie turi absoliutųjį pranašumąt. Kai valstybės užsienio prekyboje netaiko muitųsubsidijųkvotųkitų suvaržymų ir priemonių, nediskriminuoja verslininkų tarptautinėje prekyboje, verslas naudojasi tarptautinio darbo pasidalijimo ir gamybos specializacijos pranašumais, sudaromos galimybės efektyviau paskirstyti pasaulinius išteklius ir maksimizuoti šalies verslo bei valstybės pajamas.

Prezidentė su Europos Komisijos nare taip pat kalbėjosi apie galimą ES bendradarbiavimą su Eurazijos ekonomine sąjunga. Šalies vadovė pabrėžė, kad Eurazijos ekonominė sąjunga yra geopolitinis, o ne ekonominis projektas, skirtas įtvirtinti Rusijos ekonominei ir politinei įtakai regione.

Kol Rusija taiko ekonominį embargą ES ir Rytų partnerystės šalims, tęsia agresiją Ukrainoje ir pažeidinėja tarptautinius prekybos susitarimus, tol konstruktyvus bendradarbiavimas su šia šalimi ir jos sukurta ekonomine sąjunga nėra įmanomas. Europos Sąjunga yra pradėjusi 4 bylas prieš Rusiją Pasaulio prekybos organizacijoje dėl šios šalies taikomų muitų, mokesčių ir kitų prekybos ribojimų. Susitikime taip pat aptarta, kaip įgyvendinama ES ir Ukrainos Asociacijos ir laisvosios prekybos sutartis.

Nenuostabu, kad ženkli dalis tokių žmonių dirbdami negalėjo oriai gyventi. Tai reikštų, kad valstybių vyriausybės sutiktų sumažinti įtaką savo šalyse tarptautinių kompanijų naudai, kas automatiškai sumažintų jų galimybes imtis veiksmų, nors ir būtų kenkiama viešajam interesui.

ITUC pabrėžia, kad skaitmeninės technologijos turi potencialą padėti įveikti sudėtingiausius šio meto iššūkius, bet, nepaisant to, būtina elgtis atsargiai.

Pasaulio prekybos organizacijos e. Duomenų kontrolė — PPO pasiūlymų centre.

Ar Europa pajėgi pati apsirūpinti baltymais?

Vis tik nesunku suprasti, kad, jei didžiosioms skaitmeninėms kompanijoms būtų suteikta galimybė dar laisviau elgtis su duomenimis, jų įtaka pasaulio ekonomikoje neadekvačiai išaugtų. Pasak jos, svarbu, kad dirbtinio intelekto vystymas, vis platesnis algoritmų naudojimas ir šaltinio kodo naudojimas būtų skaidrūs ir užkardytos galimybės tuo piktnaudžiauti.

Studijoje teigiama, kad net prieš sveikatos krizę situacija darbo pasaulyje nebuvo gera — apie 60 proc. Tai reiškia, kad jie negalėjo reikalauti darbuotojams priklausančių teisių bei apsaugos. Nenuostabu, kad ženkli dalis tokių žmonių dirbdami negalėjo oriai gyventi.

Taip pat svarbi prieiga prie teisingumo, kad nukentėjusieji šiame kontekste galėtų ginti savo teises. Jei PPO pasiūlymai būtų priimti, didžiosios technologijų įmonės taptų itin įtakingomis žaidėjomis tarptautinėje ekonomikoje. Deklaruodamos laisvąją prekybą realiai tarptautiniuose santykiuose valstybės ne visada laikėsi ir laikosi jos principų.

Šalies vadovės teigimu, transatlantinius ryšius sustiprinsiantis ES ir JAV laisvosios prekybos susitarimas — svarbus Lietuvai ir visai Europai. Užsienio prekyba — svarbi Lietuvos ekonomikai.

Laisvosios prekybos politikoje ilgą laiką reiškiasi dvi priešingos tendencijos: naudojamos protekcionizmo priemonės ir siekiama liberalizuoti tarptautinę prekybą panaikinant apribojimus. Jau nuo seniausių laikų valstybės, remdamosios merkantilizmo idėjomis, vykdė protekcionizmo politiką, siekdamos apsaugoti savo šalies gamintojus nuo kitų šalių gamintojų konkurencijos, ir šios politikos galutinai neatsisakė iki šiol.