Uk biologinės įvairovės strategija

ES žemės ūkio turės sudaryti ekologinė žemdirbystė. Biologinės įvairovės strategija — vizija ir pagrindinis tikslas Vizija Iki  m. ES tikslas — apsaugoti ir atkurti gamtą, prisidėti prie ekonomikos atgaivinimo po dabartinės krizės ir vadovauti kuriant plataus užmojo pasaulinę sistemą, padėsiančią apsaugoti visos planetos biologinę įvairovę.

Straipsniai Tačiau šiuo metu stebime nuolatinį biologinės įvairovės nykimą, o tai turi gilių pasekmių gamtos pasauliui ir žmonių aapl akcijų pasirinkimo tinklas. Pagrindinės tokio nykimo priežastys yra natūralių buveinių pokyčiai dėl intensyvios žemės ūkio gamybos sistemų poveikio, statyba, karjerų eksploatavimas, miškų, vandenynų, upių, ežerų ir dirvos išteklių pereikvojimas, invazinės rūšys, tarša ir vis labiau — pasaulio klimato kaita.

Biologinės įvairovės nykimas ypatingą nerimą kelia dėl to, kad jai tenka labai svarbus vaidmuo užtikrinant mūsų pasaulio ir mūsų gyvenimo tvarumą.

Biologinė įvairovė. Ekosistemos

Europoje žmogaus veikla biologinei įvairovei įtakos turi nuo tada, kai prieš daugiau kaip 5  metų joje paplito žemdirbystė ir gyvulininkystė. Vis dėlto pastarųjų metų žemės ūkio ir pramonės revoliucijos lėmė didelius ir vis spartėjančius žemės naudojimo pokyčius, žemdirbystės, urbanizacijos ir žemės apleidimo procesų intensyvėjimą. Dėl to ima nykti įvairi veikla pvz.

Konferencija \

Aukšti Europos vartojimo ir atliekų susidarymo vienam gyventojui rodikliai reiškia, kad mūsų poveikis ekosistemoms neapsiriboja mūsų žemynu. Europiečių gyvenimo būdas labai priklauso nuo išteklių ir prekių importo iš viso pasaulio ir dažnai skatina netausų gamtos išteklių naudojimą už Europos ribų.

Naujieji pasaulio ir ES tikslai iki  m. Šios srities ES politika Nors įvairiais lygmenimis pripažįstama, kad sustabdyti biologinės įvairovės uk biologinės įvairovės strategija kol kas nepavyko, akivaizdu, kad tokio tikslo nustatymas paskatino didesnį visuomenės dėmesį šiai problemai. Nuo  m.

Susijusi informacija

ES biologinės įvairovės strategija iki  m. Šeši strategijos tikslai yra uk biologinės įvairovės strategija su gamta 1 tikslasekosistemomis ir jų atkūrimu 2 tikslastausiu Europos gamtos, žemės ir jūros išteklių naudojimu žemdirbystės, miškininkystės ir žuvininkystės reikmėms 3 ir 4 tikslaisvetimų rūšių problema 5 tikslas ir ES poveikiu pasaulio mastu 6 tikslas.

Biologinės įvairovės strategija iki  m. Abiejų šių priemonių ilgalaikė vizija apima laikotarpį iki  m.

Biologinės įvairovės strategija — vizija ir pagrindinis tikslas Vizija Iki  m. Europos Sąjungos biologinė įvairovė ir jos užtikrinamos ekosisteminės paslaugos — jos gamtos turtas — yra saugomos, vertinamos ir tinkamai atkuriamos atsižvelgiant į biologinės įvairovės vertę ir į minėtų paslaugų esminį indėlį į žmogaus gerovę ir ekonominį klestėjimą, taip pat siekiant išvengti biologinės įvairovės nykimo lemiamų pražūtingų pokyčių.

Pagrindinis tikslas Iki  m. ES biologinės įvairovės veiksmų planu ir jo įgyvendinimo patirtimi bei kelia ambicingesnius tikslus. Be to, strategija yra sąlygota ir visiškai suderinta su JT biologinės įvairovės konvencija, kuri yra svarbiausias pasaulio biologinės įvairovės politikos dokumentas, skirtas sustabdyti biologinės įvairovės, o kartu ir ekosisteminių paslaugų nykimą iki  m.

Japonijoje susitiko JT biologinės įvairovės konvenciją pasirašiusios šalys, įskaitant ES ir visas jos valstybes nares. Šiame ajame konvenciją pasirašiusių šalių susitikime buvo priimta keletas susitarimų, uk biologinės įvairovės strategija dėl vadinamųjų Aičio tikslų, kuris šalims suteikia pagrindą imtis svarbių veiksmų siekiant išlaikyti, sustiprinti ir atkurti biologinę įvairovę, ekosistemas ir jų paslaugas.

Kaip konvenciją pasirašiusi šalis, ES privalo savo biologinės įvairovės politiką suderinti su minėtais tarptautiniais įsipareigojimais.

modesa.lt - Dėl biologinės įvairovės išsaugojimo

Tai atsispindi 7-ojoje aplinkosaugos veiksmų programojejos  m. JT darnaus vystymosi tiksluose nustatytoje  m. Per  m. ES biologinės įvairovės bazinio lygio scenarijusbiologinės įvairovės nykimas ir ekosisteminių paslaugų būklės blogėjimas paspartėjo. Tai taip pat patvirtinta EAA ataskaitoje Europos aplinka. Būklė ir raidos perspektyvos m.

  1. Parašykite komentarą!
  2. Biologinė įvairovė. Ekosistemos — Europos aplinkos agentūra
  3. 1031 biržos akcijų pasirinkimo sandoriai

Toks blogėjimas sutampa su pasaulio tendencijomis, ir tai turės rimtų padarinių biologinės įvairovės galimybėms ateityje patenkinti žmonių poreikius. Daug sėkmingų vietos bendruomenių projektų leidžia teigti, kad vietinių bendruomenių pastangos padeda pasiekti teigiamų rezultatų, tačiau šiuos pavyzdžius būtina skatinti siekiant apčiuopiamo poveikio bendroms neigiamoms tendencijoms. ES gamtos apsaugos politika vykdoma remiantis dviem teisės aktais: Paukščių direktyva ir Buveinių direktyva.

Vidaus uk biologinės įvairovės strategija jūrų vandenims taikomos dvi atitinkamos pagrindų direktyvos: Vandens pagrindų direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva.

Jose nustatyti tikslai, kuriuose numatyta, kad biotiniai ir abiotiniai ekosistemų elementai padės įgyvendinti Biologinės įvairovės strategijos iki  m.

ES BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS STRATEGIJA - Žemaitijos parkas

Europos aplinkos agentūros EAA veikla EAA aktyviai siekia politikos formuotojams ir Europos piliečiams teikti naujausią informaciją apie Europos biologinę įvairovę ir ekosistemas.

EAA bendrasis tikslas šioje srityje — paremti ir pagrįsti politikos rengimo ir įgyvendinimo procesą, teikiant duomenis, informaciją, rodiklius ir vertinimus, kuriuose rūšių ir buveinių analizė derinama su platesniais ekosistemų ir jų paslaugų vertinimais. Perspektyvos Siekiant atitikti gamtos direktyvų reikalavimus, taip pat ES biologinės įvairovės ir Pasaulio biologinės įvairovės strategijas, būtina toliau tobulinti EAA informacines sistemas.

Be kita ko, EAA toliau tobulins Europos biologinės įvairovės informacinę sistemą — žiniatinklio portalą, kuriame telkiama informacija apie Europos biologinę įvairovę pvz. EAA, remdamasi patikimomis, laiku diegiamomis ir politikai pritaikytomis metodikomis, toliau sieks tobulinti rodiklius ir vertinimus.

Tuo bus siekiama atsižvelgti į poreikius, kuriuos lems politikos efektyvumo analizė, visų pirma Biologinės įvairovės strategijos iki  m. The report, 'Landscape fragmentation in Europe', demonstrates how areas of land are often unable to support high levels of biodiversity when they are split into smaller and smaller parcels. Susiję leidiniai.